Innowacyjny, nowoczesny i skuteczny menedżer to we współczesnej rzeczywistości osoba, która potrafi dobrze zarządzać zespołem pracowników, motywować ich, świetnie wprowadzać zmianę i mieć odwagę w zarządzaniu. Bardzo istotne również jest by menedżer był osobą wciąż poszukującą, doskonalącą się i umiejętnie budującą swój autorytet.

Szkolenia menedżerskie – w jakim celu?

Dzisiejszy, niezwykle szybko zmieniający się świat nikomu nie pozwala na stanie w miejscu, a na pewno nie menedżerom, którzy powinni wprowadzać umiejętnie nowatorskie pomysły i w sposób kompetentny wprowadzać zmianę. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż jak podają wyniki badań tylko 20% zmian jest skutecznie wprowadzonych, inne, z różnych powodów nie są wdrażane. stąd szkolenia menadżerskie wzmacniają każdego menadżera, zarówno z dużym, jak i małym doświadczeniem poprzez:

  • dostarczenie najnowszej wiedzy dotyczącej stosunków interpersonalnych
  • wykształcenie kompetencji w zakresie motywowania pracowników
  • naukę postępowania w czasie kryzysu
  • dostarczenie wiedzy na temat świadomego przywództwa.

Szkolenia menedżerskie – metody 

Wybierając szkolenie, ważne by zwrócić uwagę na tematykę, by była ona jak najbardziej dopasowana do potrzeb menedżera, ale również warto, by dobrać metody do naszego charakteru, tak by szkolenie przyniosło nam jak najwięcej korzyści. Najczęściej szkolenia menedżerskie prowadzone są następującymi metodami:

  • teoretyczną, podawczą, rozszerza zwykle wiedzę pozyskaną wcześniej
  • analityczną, polegająca na analizie wcześniej przygotowanego materiału, chociażby w postaci filmu
  • praktyczną, naturalny trening z różnymi emocjami i reakcjami uczestników.

Oczywiście szkolenia menedżerów uczą również jak delegować zadania swoim podwładnym, jak posługiwać się najnowocześniejszymi trendami w psychologii, jak chociażby coaching w celu nie tylko motywowania pracowników, ale również inspirowania i pobudzania do ich rozwoju. Kreatywny menedżer i kreatywny pracownik to osoby na wagę złota w każdej firmie, gdyż generują rozwój!